SAAFBlend WS chemical media

Tuotteen yleiskatsaus

 • Vaikuttaa happamiin kaasuihin, haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, reaktiivisen molekyylipainon orgaanisiin aineisiin
 • Tarkka käyttöikätestaus
 • Kohdekontaminantteja ovat muun muassa:
  • Formaldehydi
  • Hiilivedyt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet)
  • Rikkivety
  • Matalan molekyylipainon aldehydit ja orgaaniset hapot
  • Typpioksidi
  • Typpidioksidi
  • Rikkidioksidi

Suurin käyttölämpötila
 • -20˚C - 50˚C

Suunniteltu materiaali

SAAFBlend WS on valmistettu samasta tilavuusmäärästä SAAFOxidan-, SAAFCarb- ja SAAFCarb MA -materiaaleja. SAAFOxidant materiaali koostuu alumiinioksidin ja muiden sidosaineiden yhdistelmästä pyöreinä ja huokoisina pelletteinä. Kaliumpermanganaatti kyllästetty materiaaliyhdistelmään optimoimaan adsorptiota, absorptiota sekä eri kaasumaisten kontaminanttien oksidointia. Kaliumpermangaatti levitetään tasaisesti pellettien muodostamisen aikana ja se levitetään koko pellittimassaan. Tämä maksimoi kyllästeen määrän kemiallista reaktiota ja optimaalista suorituskykyä ajatellen.SAAFCarb koostuu laadukkaista neitseellisistä substraateista pelletoidun aktiivihiilen muodossa eri kaasumaisten kontaminaattien optimaalisen adsorption saavuttamiseksi.

SAAFCarb MA koostuu pelletoidusta aktiivihiilimateriaalista, joka on kyllästetty asianmukaisesti happokaasujen poistamista varten.

Adsorptioprosessi

SAAFCarb-materiaali poistaa myrkylliset ja epäpuhtaat kaasut fyysisellä adsorptiolla. Tässä prosessissa kaasut jäävät pelletin pinnalle.

Kemiallinen adsorptioprosessi

SAAFOxidant- ja SAAFCarb MA -materiaalien kemiallinen adsorptioprosessi poistaa kontaminoivat kaasut adsorption, absorption ja kemiallisen reaktion avulla. Kaasu jää loukkuun pelletin sisään, missä oksidaatio muuttaa kaasut harmittomiksi kiintoaineiksi, mikä estää desorptiomahdollisuuden.

Laadunvalvonta

SAAFBlend WS  -materiaalissa on sama tilavuusmäärä SAAFOxidant- , SAAFCarb MA- ja SAAFCarb-materiaaleja. Kukin materiaali läpikäy omat laadunvalvontatestinsä.

Kysymyksiä