SAAF Chemical Media Remaining Life Analysis

Tuotteen yleiskatsaus

 • Sisältää arvion kemikaalimateriaalin ja kaasusuodatinten jäljellä olevasta käyttöiästä, vaihtoväleistä ja varastotarpeita.
 • Antaa tietoa materiaalivalintojen optimoinnista ja järjestelmän käyttöiän maksimoinnista
 • Auttaa hallitsemaan kustannuksia varmistamalla materiaalivaihdot oikeaan aikaan

Tyypilliset käyttökohteet

 • Kaupalliset rakennukset
 • Datakeskukset
 • Elintarviketeollisuus
 • Terveydenhoito
 • Hotelli- ja ravitsemusala
 • Mikroelektroniikka
 • Museot
 • Sellu ja paperi
 • Jalostamot
 • Koulut ja yliopistot
 • Jätteenhallinta
 • Jätevedenkäsittely

Kemikaalimateriaalin jäljellä olevan käyttöiän arvioiminen

On tilanteita kun prosessista voi vapautua kaasuja, jotka voivat reagoida kaasusuodatusmateriaalin kanssa ja kuluttaa sitä (helikopterin laskeutuminen, liuotinvuoto, korkea kaasun taso prosessissa, kaasuvuoto). Joskus taas kaasusuodatusjärjestelmää on laiminlyöty jo pitkään, ja suodatusmateriaalin kuntoa ei tiedetä. SAAF-kaasusuodatusmateriaalien jäljellä olevan käyttöiän analyysillä (RLA) voidaan varmistaa materiaalin aktiivisuus mittaamalla jäljellä olevan aktiivisen ainesosan määrää tai tärkeää suodatusominaisuutta.

Kemikaalimateriaalin vaihtovälien arvioiminen

SAAF RLA -analyysillä voidaan arvioida kemikaalimateriaalin vaihtovälit vertaamalla jäljellä olevaa käyttöikää siihen, miten pitkään materiaali on ollut käytössä. AAF/Dinair suosittelee materiaalinäytteen ottamista 3–6 kuukauden välein ensimmäisen vuoden aikana. Näistä mittauksista saadaan historiatiedot materiaalin käyttöiän analysoimiseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen näytteenottotiheyttä voidaan harventaa edellisen vuoden RLA-trendin perusteella. 

Näytetietojen tulkinta ja raportointi

AAF/Dinair laatii jokaisesta analysoidusta näytteestä RLA-raportin. Raportissa on asennus- ja laitetiedot, tulosten selitys, suosituksia ja koontitaulukko. Näihin tietoihin voidaan palata myöhemmin järjestelmän RLA-trendien analysoimista varten.

Kysymyksiä