SAAFCarb MA chemical media

Tuotteen yleiskatsaus

 • Valmistettu toimimaan syövyttävissä ympäristöissä
 • Kohdistettu poistokapasiteetti happokaasuille
 • Sopii käytettäväksi kaikissa hiilipohjaisissa ilmansuodatusjärjestelmissä
 • Pieni painehäviö ja suri adsorptiokapasiteetti
Suurin käyttölämpötila
 • -20˚C - 50˚C
Suhteellinen kosteus
 • 10-95%

Suunniteltu materiaali

SAAFCarb MA Plus -materiaali on valmistettu toimimaan syövyttävissä ympäristöissä. Kohde-epäpuhtauksia ovat rikkivety, rikkidioksidi ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Materiaali koostuu hiilestä, alumiinioksidista ja muista sideaineista, jotka on tasaisesti kyllästetty happokaasujen optimaalista poistamista ajatellen. 

SAAFCarb MA Plus poistaa 99,5 % hiilipohjaisten ilmansuodatusjärjestelmien kontaminanttikaasuista adsorption, absorption ja kemiallisen reaktion kautta. Pelletit kaappaavat ja oksidoivat kaasut muuttaen ne harmittomiksi kiintoaineiksi samalla eliminoiden desorption. SAAFCarb MA Plus  -materiaalin suunnittelu mahdollistaa prosessin välittömyyden, peruuttamattomuuden ja kemiallisen turvallisuuden. 

SAAFCarb™  MA Plus  -materiaali toimii lämpötila-alueella -20–+55 °C ilman suhteellisen kosteuden ollessa 10–95 % (RH). Ilmavirta on tehokas kaupallisissa ja teollisissa järjestelmissä alle 42,5 m3/h -ilmamääristä yli 170 000 m3/h -ilmamääriin, nopeuden ollessa 0,25–2,5 m/s). 

Kemiallinen adsorptioprosessi

SAAFCarb MA Plus  -materiaalin kemiallinen adsorptioprosessi poistaa kontaminoivat kaasut adsorption, absorption ja kemiallisen reaktion avulla. Kaasu jää loukkuun pelletin sisään, missä oksidaatio muuttaa kaasut harmittomiksi kiintoaineiksi, mikä estää desorptiomahdollisuuden.

Laadunvalvonta

SAAFCarb™ MA Plus  -materiaali läpikäy seuraavat laadunvalvontatestit:

 • Irtotiheys
 • ”Ball-pan”-kovuus testi
 • Rikkivetykapasiteetti
 • Kosteuspitoisuus

Pakkausvaihtoehdot

SAAFCarb MA Plus  -materiaali on pakattu 25 kg:n pusseihin tai 500 kg:n (1 m3) säkkeihin. SAAFCarb™ MA Plus  -materiaalia on saatavilla myös pakattuna SAAF-patruunoihin, -kasetteihin ja -moduuleihin

Käyttöohjeet

SAAFCarb™ MA Plus  -materiaali toimii seuraavien käyttöohjeiden mukaisesti (todellinen suodatuskyky ja erotusaste saattavat vaihdella):
 • Lämpötila: -20–+55°C
 • Ilmankosteus: 10–95 % RH
 • Soveltuu kaupallisiin ja teollisiin järjestelmiin, joissa laitepintanopeus on 0,25–2,5 m/s.

Asennus- ja hävitysvaatimukset

Asentajien on käytettävä hengityssuojaimia, turvalaseja ja kumikäsineitä. Käytetty SAAFCarb Ma Plus  -materiaali on hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Turvallisuus

Märkä aktiivihiili adsorboi ilmakehän happea alentaen hapen määrää suljetuissa tiloissa ja säiliöissä. Tämä voi olla vaarallista työntekijöille, jotka menevät vähähappiseen tilaan. Varmista, että työntekijät noudattavat paikallisia ja kansallisia turvallisuussäädöksiä.

Kysymyksiä