keskiviikko 18. maaliskuuta 2020

Puhtaan sisäilman merkitys

Ilmassa olevat epäpuhtaudet työpaikalla

Sisäilman laatu on tunnistettu (IAQ) yhdeksi viidestä suurimmasta kansanterveydelle aiheutuvasta ympäristöriskistä. Kodissa, työssä ja koulussa hengittämämme ilma voi sisältää erilaisia epäpuhtauksia, kuten bakteereja, siitepölyä ja viruksia. Laaja tieteellinen tutkimus osoittaa, että lyhyen ja pitkän aikavälin altistuminen pienhiukkasille vaikuttaa negatiivisesti ihmisen sydän- ja verisuonijärjestelmään. Huono sisäilma liittyy yleensä väärin käytettyihin ja ylläpidettyihin lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmiin.

Sisäilman laatu (IAQ)

Maailman johtavat terveyteen liittyvät organisaatiot katsovat PM10-, PM2.5-,
ja PM1-hienot hiukkaspölyt vaarallisimpana ihmisille.

 

 

Hiukkaskoko ja ilmansuodatus

Kykymme mitata ja tunnistaa hiukkasia ja ilmassa leijuvia molekyyli saasteita muuttaa ajatustamme ilmansuodatuk-sesta. Nämä hiukkaset ovat niin pieniä että virukset ja muut epäpuhtaudet voivat tunkeutua syvälle keuhkoihin ja verenkiertoon, missä ne ovat vakava uhka ihmisten terveydelle.
Onneksi asianmukainen ilmansuodatuksen on osoitettu vähentävän virusten ja muiden epäpuhtauksien leviämistä. Esimerkiksi tutkimukset ovat osoittaneet, että oikein mitoitettu ilmansuodatus rajoittaa viruspartikkelien kulkeutumista ilman mukana. Pienet virukset kiinnittyvät suurempiin hiukkasiin, jotka sitten vuorostaan jäävät kiinni suodattimiin. Tarvittava suodatustehokkuus voidaan saavuttaa valitsemalla sopiva ISO ePM1-luokiteltu ilmansuodatin tai korkean suodatustehon omaava suodatin (EPA/HEPA), ja asentamalla ne tiiviisti ilmanvaihto-koneisiin.