keskiviikko 25. tammikuuta 2017

Ilma. Sitä on kaikkialla.

Kotona. Työpaikalla. Sairaaloissa. Kouluissa. Se on elämisen edellytys. Ympärillämme leijuu kuitenkin jatkuvasti miljardeja näkymättömiä hiukkasia, jotka vaikuttavat terveyteemme, hengitysilman laatuun, tiloissa käytettäviin instrumentteihin ja valmistamiimme tuotteisiin.

Laadukkaan sisäilman tuottaminen, ylläpitäminen ja laadun mittaaminen ei kuitenkaan ole helppoa. Onneksi AAF/Dinair tarjoaa suodatinjärjestelmien suunnittelun, analysoinnin, optimoinnin ja valvonnan uusimpia välineitä, joiden avulla organisaatiot voivat säästää aikaa ja rahaa sekä pienentää riskejä  – ja kokea puhtaan ilman tuoman eron.

Suodatusalan jatkuvaan innovaatioon sitoutunut AAF International on kehittänyt neljä uutta älykästä datankäsittelyohjelmistoa:  Sensor360TM, TCO Diagnostic®, SAAFTM Tech Tools ja Equipment Configurator. Ne säästävät aikaa paremman ilmanlaadun, käyttökustannusten minimoinnin ja optimaalisten ratkaisujen suunnittelussa.

Älykäs Sensor360-datankäsittelyohjelmisto optimoi suodatuksen

Sensor360 tekee näkymättömästä näkyvän – Tulossa keväällä 2017

Uusi sovelluskäyttöinen IV-anturiteknologia Sensor360 seuraa suodatusjärjestelmää ja lähettää kohteen tiimeille tietoja sen toiminnasta, esim. sijainnista, IV-yksiköstä, suodatustyypistä, painehäviöstä ja energiankulutuksesta – mukana myös ilman laadun tarkkailu 2,5 PM -hiukkasten osalta. Näiden iv-järjestelmän toimintamittareiden avulla saadaan tärkeitä tietoja, joiden perusteella tilojen suodatus voidaan aidosti optimoida

 TCO Diagnostic – Ylläpitoaikataulujen ja käyttökustannusten optimointi – Saatavilla nyt

Ilmanvaihtojärjestelmät kärsivät ensimmäisenä viivästetystä kunnossapidosta, joka voi johtaa laitteistojen ennenaikaiseen vikaantumiseen, tilojen huonoon kuntoon, kalliisiin vakuutuskorvauksiin ja energian ylikulutukseen. TCO Diagnostic on ilmanvaihdon suodatusjärjestelmien kartoitusohjelmisto, joka auttaa purkamaan viivästetyn huollon sumaa ja lyhentämään reaktioaikaa analysoimalla järjestelmädataa, optimoimalla ennakoivan ylläpidon aikatauluja ja pidentämällä vaihtovälejä. Ohjelmistolla pystyy optimoimaan koko suodatusjärjestelmän, mikä säästää aikaa ja rahaa sekä pienentää riskejä. 

SAAF Tech Tools yksinkertaistaa hiilisuodatinsovelluksia

SAAF Tech Tools - Yksinkertaistaa hiilisuodatinsovelluksia - Tulossa keväällä 2017

SAAF Tech Tools yksinkertaistaa kaikkea hiilisuodatinsovelluksiin liittyvää, joten pystytte reagoimaan nopeasti, varmasti ja oikein asiakkaiden pyyntöihin ohjatun ongelmanratkaisun avulla. Päätöksentekoa helpottava ohjelmistomme ohjaa läpi koko prosessin käyttäen kohteen omia tietoja ja ennalta määrättyjä sovelluksia, kuten alakohtaista tietoa. Näiden perusteella ohjelmisto pyrkii tunnistamaan optimaaliset materiaaliratkaisut, tarvittavan koon tai määrän, niiden odotetun tehon kyseisessä käyttötarkoituksessa sekä tarvittavat laitteistot – tuloksena on nopeasti räätälöitävissä oleva toimituspaketti.

Equipment Configurator - älykkään suunnittelun nopeuttaminen


Equipment Configurator – älykkään suunnittelun nopeuttaminen – Saatavilla nyt

Peruslaitteistoja käyttäviin projekteihinkin liittyvien tarjousten laatimiseen kuluu monesti enemmän aikaa kuin olisi käytettävissä. Räätälöityjen kokonaisuuksien laatiminen, hinnoittelun määrittäminen ja vastausten odottaminen valmistajilta ja asiakkailta heikentää tuottavuutta ja pidentää myyntiaikaa. Equipment Configuratorilla pystyt paremmin vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja toimittamaan tarjouksia nopeammin kuin koskaan ennen. Suodattimien ja koteloiden sisältävä ohjattu suunnittelu työkalu auttaa reagoimaan nopeasti, varmasti ja oikein asiakkaiden toiveisiin. Sisältää myös kattavat CAD-piirustukset ja tekniset määritykset.