Apr 17-20 , 2018
Tanskan teknillinen korkeakoulu

EBSA21-konferenssi 17.–20. huhtikuuta 2018

EBSA (European Biosafety Association) perustettiin kesäkuussa 1996. Se on yleishyödyllinen järjestö, joka pyrkii tarjoamaan jäsenilleen foorumin, jossa he voivat keskustella ja väitellä huolenaiheistaan ja edustaa bioturvallisuuden ja siihen liittyvien toimintojen parissa työskenteleviä. Järjestöllä on 426 yksittäistä jäsentä, jotka edustavat yli 24 maata Euroopassa sekä muilla alueilla. EBSA on avoin kaikille alalla työskenteleville ja tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Jäsenten joukossa on niin opiskelijoita kuin kokeneita ammattilaisia niinkin vaihtelevilta aloilta kuin terveydenhuollon, akateemisen työn ja ensivasteen aloilta, lääke-/biotekniikka-alalta ja hallinnon parista.