Apr 03-05 , 2017
Bellagio, Las Vegas, Nevada
Kokouksessa käsitellään parannettuja toimitusketjun optimointistrategioita ja toimintojen tehokkuutta, jotka on saatu analysoimalla tietoja ja käyttämällä analysointityökaluja. Kutsuttujen joukossa ovat Vizientin toimittajat, toimitusketjun ammattilaiset, hengityshoidon hoitohenkilökunta, apteekkien johtajat ja muut johtajat, jotka keskittyvät varmistamaan kestävän kustannusrakenteen julkisissa sairaaloissa, samoin kuin akateemiset terveyskeskukset (AMC) ja ei-akuutteja/vaihtoehtoisia hoitoja tarjoavat laitokset.