perjantai 8. maaliskuuta 2013
American Air Filter Co., Inc. d/b/a AAF International ilmoitti useista strategisista päätöksistä, joilla parannetaan toimitusketjun tehoa, laajennetaan huipputuotteiden tuotelinjan toimintoja ja luodaan huippuluokan tutkimus- ja tuotekehityskeskus lähelle pääkonttoria, joka sijaitsee Kentuckyn Louisvillessa.

Osana strategista suunnitelmaansa AAF sulkee tuotantotilat Indianan Lebanonissa. Alasajo ajoittuu toukokuun loppuun 2013. Lebanonin tehtaan asiakkaille toimitetaan tuotteet muilta AFF:n tehtailta ja varastoista. Uudelleenjärjestelyn ansiosta AAF pystyy tehokkaammin palvelemaan koko asiakaskuntaansa Pohjois-Amerikassa ja reagoimaan nopeammin valmistuksen ja jakelun osalta. AAF toimii paikallisten resurssien kanssa auttaakseen työntekijöitä toimipisteen sulkemiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi AAF aikoo lisätä ylimääräisiä työvuoroja laajentaessaan toimintaansa läheisissä toimipisteissään.

AAF tekee myös useita laajennusinvestointeja vastaamaan nykyisiin ja tuleviin asiakastarpeisiin. AAF aloitti puhdastilojen rakentamisen ja laajentamisen Columbiassa, Missourin tehtaalla kasvavan lääketeollisuuden luoman kysynnän kattamiseksi. Tämä puhdastila on huippuluokan cGMP-laitos, joka valmistaa korkealaatuisia tuotteita kuten MEGAcel™- ja AstroCel® -tuotelinjoja. Columbian puhdastila on oiva lisä AAF:n nykyisiin puhdastiloihin Hollannissa, Kiinassa, Malesiassa ja Japanissa (Nippon Muki). 

Seuraavaksi AAF aikoo rakentaa huippuluokan tuotekehitys- ja testaus´tilat vastaamaan paremmin Pohjois-Amerikan asiakkaiden tarpeita ja lisäämään tuotekehityksen nopeutta. Tiloissa keskitytään Pohjois-Amerikan paikallisten markkinoiden kehittämiseen samalla, kun AAF hyödyntää edelleen maailmanlaajuista tutkimus- ja tuotekehitystyötä Japanissa globaalien tuotealustojen kehittämiseksi. Tilat sijaitsevat tuotantolaitoksen yhteydessä testauksen ja tuotekehityksen optimoimiseksi. 

Lisäksi AAF aikoo laajentaa nykyistä Louisvillen tehdastaan ja siirtää sen uuteen paikkaan joko Louisvilleen tai Etelä-Indianaan. Tehdas sisältää AAF:n Power & Industrial -yksikön ja Air Filter -yksikön tuotannon sekä uudet tilat tutkimukselle ja tuotekehitykselle. Paikan valinta on nyt käynnissä. Tuotekehitys- ja tuotantotilat lähellä AAF:n päämajaa Louisvillessä kannustavat innovatiivisten tuotteiden nopeaan kehittämiseen AAF:n koko asiakaskunnalle.