American Air Filter Company, Inc.:n verkkosivuston käyttöehdot

Lue seuraavat käyttöehdot huolellisesti ennen tämän verkkosivuston käyttöä

Sivuston tarjoaa American Air Filter Company, Inc. d/b/a AAF International (”AAF”), ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedon hakemiseen. Käyttämällä verkkosivustoa ja lataamalla materiaaleja sivustolta hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Ellet suostu noudattamaan näitä käyttöehtoja, et voi käyttää tai ladata materiaaleja sivustolta. AAF varaa oikeuden päivittää näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä sinulle annettavaa ilmoitusta. Uusimpaan käyttöehtojen versioon voit tutustua napsauttamalla Käyttöehdot-linkkitekstiä sivuston jokaisen sivun alalaidassa. Tämän sivuston käyttöösi voi liittyä muita tähän sivustoon sisältyviä lisäehtoja.

Sivuston käyttö

Ellei toisin määritetä, AAF:n sivusto on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-ammattimaiseen käyttöösi. Sitoudut olemaan häiritsemättä tai yrittämättä häiritä sivuston toimintaa millään tavalla. Et saa muokata, kopioida, jäljentää, siirtää, näyttää, suorittaa, toisintaa, julkaista, lisensoida, siirtää, luoda johdannaisteoksia tai myydä mitään tietoa, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja, jotka olet saanut AAF:n sivustolta. Sitoudut noudattamaan kaikkia lisärajoituksia, joita toisinaan sivustolla saatetaan näyttää. Tämän sivuston koko sisältö, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta teksti, suunnittelu, grafiikka, liittymät tai koodi ja niiden valinnat ja järjestely on suojattu tekijänoikeudella ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimusehdoilla. Sitoudut noudattamaan kaikkia ympäri maailman voimassa olevia tekijänoikeuslakeja käyttäessäsi tätä sivustoa ja estämään sen sisällön valtuuttamattoman kopioinnin. Ellei tässä toisin erikseen määritetä, AAF ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta sinulle mihinkään patenttiin, tavaramerkkiin, tekijänoikeuksiin tai liikesalaisuuksiin, joita tässä asiakirjassa on.

Vastuuvapauslauseke

AAF ei anna mitään takeita tämän sivuston sisällön eikä minkään muun sivuston, johon sivulla on linkkejä, paikkansapitävyydestä tai kattavuudesta. Teet täysin omalla vastuullasi kaikki päätökset, jotka perustuvat tämän sivuston tietoihin tai sellaisilla sivuilla oleviin tietoihin, joihin tällä sivustolla on linkkejä.

TÄMÄ SIVUSTO SAATTAA SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. AAF EI ANNA MITÄÄN TAKEITA, SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA, TÄMÄN SIVUSTON TAI SILLÄ ANNETTUJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ TAI KATTAVUUDESTA EIKÄ MINKÄÄN OHJEIDEN, MIELIPITEIDEN, VÄITTÄMIEN TAI MUIDEN SIVUSTOLLA NÄYTETTYJEN TAI JAELTUJEN TIETOJEN LUOTETTAVUUDESTA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN AAF EI ANNA TAKEITA, SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA EPÄSUORAT TAKUUT KAUPAKSI KÄYMISESTÄ JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SÄÄNNÖSTEN MUKAISUUDESTA JA TIETOKONEVIRUSTEN PUUTTUMISESTA EIKÄ TAKEITA, JOTKA JUONTUVAT SOPIMUSTA EDELTÄVÄSTÄ TAI SEN JÄLKEISESTÄ TOIMINNASTA. AAF VARAA OIKEUDEN YKSINOMAAN OMASTA HARKINNASTAAN KORJATA MAHDOLLISET MINKÄ TAHANSA SIVUSTON OSION VIRHEET TAI PUUTTEET. AAF VOI TEHDÄ MITÄ TAHANSA MUUTOKSIA SIVUSTOON, MATERIAALIIN TAI TUOTTEISIIN, OHJELMIIN, PALVELUIHIN TAI HINTOIHIN (SOVELLETTAVISSA TAPAUKSISSA), JOTKA ON KUVATTU VERKKOSIVUSTOLLA, MILLOIN TAHANSA ILMAN ILMOITUSTA.

TÄMÄ SIVUSTO, SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT JA MATERIAALIT SEKÄ SIVUSTOLLA TARJOTTU OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MITÄÄN VÄITTÄMIÄ TAI TAKEITA, SUORIA TAI EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA TAKUUT KAUPAKSI KÄYMISESTÄ, SÄÄNNÖSTEN MUKAISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

Vastuunrajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA AAF TAI MIKÄÄN SEN TYTÄRYHTIÖ EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAURIOISTA TAI MISTÄÄN VAURIOISTA (MUKAAN LUKIEN NIIHIN RAJOITTUMATTA TULOJEN MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, TIETOJEN, TAI OHJELMIEN TAI MUUN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄSI DATAN MENETYS), VAIKKA AAF OLISI SAANUT AIKAISEMMIN TIEDON TÄLLAISTEN VAURIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA, PERUSTUI SE SOPIMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN TAI MUUHUN PERUSTEESEEN JA JOKO JOHTUEN TIETOJEN, PALVELUJEN, TUOTTEIDEN JA MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ, NIIDEN TOIMINNASTA TAI NIIHIN LIITTYEN. NÄITÄ VASTUUNRAJOITUKSIA NOUDATETAAN RIIPPUMATTA MAHDOLLISEN RAJOITETUN KORVAUSVAATIMUKSEN RIITTÄMÄTTÖMYYDESTÄ. KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT HYVÄKSY EPÄSUORAN TAKUUN KESTON RAJOITUKSIA TAI VÄLILLISTEN TAI SATUNNAISTEN VAURIOIDEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Ulkoiset linkit sivustoon

Tarjotaksemme kävijöillemme lisäarvoa tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä muille, kolmannen osapuolen myyjien ja muiden kolmansien osapuolten omistamille Internet-sivuille (jäljempänä "ulkoiset sivut"). AAF ei hallinnoi ulkoisia sivuja eikä se ole vastuussa tai korvausvelvollinen niistä, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sisältö, yksityisyys ja tiedonkeruukäytännöt, vaikka ulkoinen sivusto olisikin AAF:n yhteistyöyritys. Linkit näille sivuille on lisätty vain sinun hyödyksesi, ja siksi siirryt niille omalla riskilläsi. Linkit eivät tarkoita, että AAF sponsoroi, suosittelee tai on millään tavalla yhteistyössä, kumppani tai lakisääteisesti valtuutettu käyttämään kaupallista nimeä, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, suunnittelua, logoa, symbolia tai muita tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja, jotka näytetään näillä ulkoisilla sivuilla tai joihin niiden kautta pääsee siirtymään. AAF pyrkii kuitenkin suojelemaan sivustonsa ja sille lisättyjen linkkien eheyttä, joten se pyytää palautetta oman sivustonsa lisäksi myös sivuista, joille sivustolla on linkkejä (mukaan lukien linkkien toimimattomuudesta). Ota yhteys ulkoisten sivujen verkkosivuston ylläpitäjään tai pääkäyttäjään, jos jokin linkeissä tai ulkoisille sivuille ladatussa sisällössä arveluttaa.

Korvaukset

Sitoudut korvaamaan AAF:lle, sen virkailijoille, johtajille, työntekijöille, edustajille, lisensoijille ja toimittajille (yhteisesti "tarjoaja") ja vapauttamaan ne kaikista tappioista, kuluista, vaurioista ja kustannuksista, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot, jotka johtuvat näiden käyttöehtojen rikkeestä tai mistä tahansa Internet-tiliisi liittyvästä toimesta (mukaan lukien laiminlyönti tai kielletty toiminta, jonka olet tehnyt itse tai jonka on tehnyt kuka tahansa muu Internet-tiliäsi käyttänyt henkilö.

Muutokset

AAF varaa oikeuden omasta harkinnastaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa mitä tahansa näiden käyttöehtojen osaa osittain tai kokonaan milloin tahansa. Näiden käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun ilmoitus muutoksesta julkaistaan. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun ilmoitus näiden käyttöehtojen muutoksesta on julkaistu, se tulkitaan muutosten hyväksymiseksi.

AAF voi lopettaa, muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa AAF:n sivuston osan, mukaan lukien minkä tahansa sivuston toiminnon saatavuuden, milloin tahansa. AAF voi myös asettaa rajoja tietyille toiminnoille ja palveluille tai rajoittaa pääsyäsi sivuston osiin tai koko sivulle ilman ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. AAF voi keskeyttää edellä annetun valtuutuksen, oikeuden ja lisenssin, jolloin sinun on välittömästi tuhottava kaikki ladattu tai noudettu tieto. TÄLLAISEN LOPETUKSEN TAI KESKEYTYKSEN TAPAUKSESSA AAF-SIVUSTOON MAHDOLLISESTI TALLENTAMASI TIEDOT EIVÄT OLE EHKÄ ENÄÄ MYÖHEMMIN SAATAVILLA.

Sovellettavat lait

Ellei toisin ole määritetty, tämän sivuston materiaali on tarkoitettu antamaan tietoa AAF:stä ja sen tuotteista. Sivustoa hallitaan ja ylläpidetään Yhdysvalloissa, Kentuckyn Louisvillestä käsin. Emme takaa, että tällä sivustolla julkaistut materiaalit on suunniteltu tai että ne soveltuvat käyttöön Yhdysvaltain ulkopuolella. Jos käytät sivustoamme Yhdysvaltojen ulkopuolelta, huomaa, että olet vastuussa mahdollisten paikallisten lakien noudattamisesta. Mikäli sovellettavat paikalliset lait estävät tämän sivuston tarkastelusi ja käyttösi, et saa tarkastella tai käyttää tätä sivustoa.

Tämän verkkosivuston käytössäsi noudatetaan Yhdysvaltojen Kentuckyn kansanyhteisön lakia lainvalintaan liittyviä sääntöjä lukuun ottamatta, eikä vuoden 1980 YK:n kansainvälistä tavaran kauppaan koskevaa sopimusta. Hyväksyt, että tuomioistuimina missä tahansa oikeudenkäynnissä, joka aiheutuu suoraan tai epäsuorasti tästä verkkosivustosta tai liittyy siihen (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta AAF:n tuotteiden osto), ovat Kentuckyn Jeffersonin piirikunnan osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimet. Jos sinulla on kanne tai vaade tähän verkkosivustoon liittyen (mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta AAF:n tuotteiden ostaminen), se on aloitettava vähintään yhden (1) vuoden sisällä siitä, kun vaade tai kanne on aiheutunut. Vaikka AAF ei vaatisi tai valvoisi näiden ehtojen noudattamista, se ei tarkoita ehdosta tai oikeudesta luopumista. Mikään osapuolten välinen menettely tai käytös tai kauppakäytäntö ei muuta näitä käyttöehtoja. AAF voi nimetä tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa mille tahansa osapuolelle milloin tahansa ilmoittamatta sinulle. AAF ei anna takeita, että tämän verkkosivuston materiaalit ovat soveltuvia tai käytettävissä muissa sijainneissa, ja niille on pääsy kielletty alueilla, joilla niiden sisältö on laitonta. Verkkosivujen käyttö muista sijainneista tapahtuu käyttäjän omasta aloitteesta ja omalla vastuulla sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti. Et saa käyttää tai viedä maasta materiaaleja Yhdysvaltain vientilakien ja -säädösten vastaisesti.