Kiitos kiinnostuksestasi yrityksemme toimintaa kohtaan. Tietosuoja on erityisen tärkeää AAF Internationalin toiminnassa. AAF Internationalin verkkosivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen antamista. Jos rekisteröity haluaa käyttää yrityksen erikoispalveluita verkkosivuillamme, henkilötietojen käsittely voi olla välttämätöntä. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, eikä käsittelylle ole lakisääteisiä vaatimuksia, pyydämme rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, käsittely on aina yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja maakohtaisten AAF Internationalia koskevien tietosuojamääräysten mukaista. Tällä tietosuojalausunnolla haluamme yrityksenä kertoa keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen luonteesta, soveltamisalasta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille ilmoitetaan tämän tietosuojalausunnon muodossa heidän oikeuksistaan.

AAF International on rekisterinpitäjänä toteuttanut useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laajasti verkkosivun kautta käsiteltävien henkilötietojen suojaus. Internetin kautta tapahtuvat tietojensiirrot voivat kuitenkin periaatteessa sisältää tietoturva-aukkoja, joten absoluuttista suojaa ei voida taata. Tämän vuoksi jokainen rekisteröity voi vapaasti siirtää henkilötietonsa meille vaihtoehtoisilla tavoilla esimerkiksi puhelimitse.

1. Määritelmät
AAF Internationalin tietosuojalausunto perustuu Euroopan unionin lainsäädännön yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) käyttämiin termeihin. Tietosuojalausuntomme tulee olla luettavissa ja ymmärrettävissä niin suurelle yleisölle kuin asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käyttämämme terminologian. Käytämme tässä tietosuojalausunnossa seuraavia termejä:

a) Henkilötiedot
Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä 'rekisteröity', liittyviä tietoja. Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisten tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

b) Rekisteröity
Rekisteröity on tunnistettu tai tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietojen käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä käsittelee.

c) Käsittely
Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoittaminen
Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

e) Profilointi
Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

f) Pseudonymisoiminen
Pseudonymisoimisella tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

g) Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastuussa oleva rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

h) Henkilötietojen käsittelijä
Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

i) Vastaanottaja
Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina; näiden viranomaisten on käsiteltävä kyseisiä tietoja sovellettavia tietosuojasääntöjä noudattaen käsittelyn tarkoitusten mukaisesti.

j) Kolmas osapuoli
Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

k) Suostumus
Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), muiden Euroopan unionin jäsenmaiden tietosuojalakien ja muiden tietosuojaa koskevien määräysten mukainen rekisterinpitäjä on:

Saksa:
AAF Lufttechnik GmbH
Robert-Bosch-Straße 30-32
64624 Bensheim
Saksa
Johtajat: Dr. Stefan Berbner, Philip Whitaker
Puhelin: +49 (6251) 80368-0
Sähköposti: sales.germany@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/de-de/commercial

Alankomaat:
AAF International B.V.
Phileas Foggstraat 5
7821 AJ Emmen
Alankomaat
Johtajat: Dr. Stefan Berbner, Philip Whitaker
Puh.: +31 591 66 44 66
Sähköposti: aaf.verkoop@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/en-gb/commercialBelgia:
S.A. AAF N.V.
P.O. box 24 / Louiselaan 149
1050 Brussel
Belgia
Johtaja: Philip Whitaker
Puh.: +33 143984223
Sähköposti: sales.france@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/fr-fr/commercial

Ranska:
AAF International-Division Filtration France
Ecoparc Louviers Sud
B.P 132
27401 LOUVIERS CEDEX
Ranska
Johtaja: Darren Allsopp
Puh.: +33 143984223
Sähköposti: sales.france@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/fr-fr/commercial

Itävalta:
AAF Luftreinigungssysteme Gesellschaft mbH
Industriestraße B 16/ B 4
A-2345 Brunn am Gebirge
Itävalta
Johtajat: Dr. Stefan Berbner; Philip Whitaker
Puh.: +43 2236677628
Sähköposti: sales.austria@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/de-de/commercial

Yhdistynyt kuningaskunta:
Air Filters Ltd.
Bassington Lane
Cramlington
NE23 8AF
Yhdistynyt kuningaskunta
Johtajat: Dr. Stefan Berbner; Ian Creasey
Puh.: +44 1670591790
Sähköposti: airfilter@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/en-gb/commercial

Suomi:
Dinair Cleanair Air Oy 
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
Suomi
Johtaja: Kirsi Nyberg
Puh.: +358 10 3222 610
Sähköposti: cleanair@dinair.fi
Verkkosivu: https://www.dinair.se/fi

Tanska
Dinair ApS
Vallensbaekvej 63.1
2625 Vallensbaek
Tanska
Johtaja: Niels-Erik Kongste            
Puh.: +45 70260166
Sähköposti: info.dk@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/en-gb/commercial

Norja:
Dinair AS
Professor Birkelands vei 36
1081, Oslo
Norja
Johtajat: Philip Whitaker; Dr. Stefan Berbner
Puh.: +47 22 90 59 00
Sähköposti: post@ekonomifilter.no
Verkkosivu: https://www.dinair.se/nb

Slovakia:
AAF International, s.r.o.
Bratislavska 517
91105 Trencin
Slovakia
Johtajat: Dr. Stefan Berbner, Philip Whitaker; Jane-Enny van Lambalgen
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/en-gb/commercial

Kreikka:

AAF Environmental Control MEPE
1, Ifaistou & Kikladon
15354- Glika Nera
Kreikka
Johtajat: Philip Whitaker; Raimundo Castillo…
Puh.: +30 2106632015
Sähköposti: greece@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/en-gb/commercialEspanja:
AAF SA(U)
Urartea, N.11
01010 Vitoria - Gasteiz
Espanja
Johtajat: Darren Allsopp; Carmella Wantland, Dr. Stefan Berbner…
Puh.: +34 916624866
Sähköposti: info@aaf.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/es-es/commercial

Italia:
AAF S.r.l.
Via Friuli 28/30
21047 Saronno VA
Italia
Johtajat: Dr. Stefan Berbner, Philip Whitaker
Puh.: +39 029624096
Sähköposti: sales.italy@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.aafintl.com/it-it/commercial

Ruotsi:
Dinair AB
Box 120
592 22 Vadstena
Ruotsi
Johtajat: Dr. Stefan Berbner; Mattias Sparrborn
Puh.: +46 14312580
Sähköposti: info.se@aafeurope.com
Website: https://www-dinair.se

Latvia:
Dinair Filton SIA
Olaines nov., Olaine, Rûpnîcu iela 4
LV-2114
Latvia
Johtajat: Kent Petersson; Dr. Stefan Berbner
Puh.: +371 670 69829
Sähköposti: info.se@aafeurope.com
Verkkosivu: https://www.dinair.se/kontakt/dinair-lettland/

AAF International on yhteisnimitys kaikille edellä mainituille oikeusyksiköille.

3. Tietosuojavaltuutetun nimi ja osoite
Rekisterinpitäjän tietosuojavaltuutettu on: Mr. Masafumi Yamamoto, Daikin Industries, Ltd.; Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi, Kita-ku, Osaka, 530-8323, Japani

Jokainen rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä suoraan tietosuojavaltuutettuumme kaikissa tietosuojaa koskevissa kysymyksissä ja ehdotuksissa.

4. Evästeet
AAF Internationalin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka verkkoselain tallentaa tietokoneelle.

Monet verkkosivut ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monissa evästeissä on ns. evästetunnus. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jolla verkkosivut ja palvelimet voidaan määrittää määrätylle selaimelle, johon eväste tallennetaan. Tämän avulla verkkosivut ja palvelimet, joilla vieraillaan, voivat erottaa rekisteröidyn verkkoselaimen muista selaimista, joilla on muita evästeitä. Määrätty verkkoselain voidaan tunnistaa ainutkertaisella evästetunnisteella.

Käyttämällä evästeitä AAF International voi tarjota verkkosivun käyttäjille paremman käyttökokemuksen, mikä ei olisi mahdollista ilman evästeasetusta.

Evästeen avulla verkkosivumme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjälle sopiviksi. Evästeiden avulla voimme edellä mainittuun tapaan tunnistaa verkkosivumme käyttäjät. Tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivun käyttöä. Evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei tarvitse esimerkiksi syöttää käyttöoikeustietoja avattavalle verkkosivulle, koska verkkosivu huolehtii siitä ja eväste tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen. Toinen esimerkki on verkkokaupan ostoskorieväste. Verkkokauppa tunnistaa asiakkaan ostoskoriin lisäämät tuotteet evästeen avulla.

Rekisteröity voi estää sivustomme evästeiden tallentumisen milloin tahansa muuttamalla käyttämänsä verkkoselaimen asetuksia vastaavasti ja siten kieltämällä pysyvästi evästeiden käytön. Lisäksi jo tallennetut evästeet voi poistaa milloin tahansa verkkoselaimesta tai muista ohjelmistoista. Tämä on mahdollista kaikissa suosituissa verkkoselaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden käytön käytetystä selaimesta, osa verkkosivumme toiminnoista ei ehkä ole käytettävissä.

5. Yleisten tietojen kerääminen

AAF Internationalin verkkosivu kerää useita yleisiä tietoja, kun rekisteröity tai automatisoitu järjestelmä hakee verkkosivun. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättäviä tietoja voivat olla (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) verkkoverkkosivustoa käyttävän koneen käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta verkkosivullemme siirrytään (ns. linkitetyt verkkosivut), (4) sivuston alaiset verkkosivut, (5) verkkosivun käytön päivämäärä ja aika, (6) Internet protocol -osoite (IP-osoite), (7) verkkosivustoa käyttävän koneen internetpalveluntarjoaja ja muut samanlaiset tiedot, joita voidaan käyttää hyökkäyksissä informaatioteknologiajärjestelmiimme.
 
Käyttäessään näitä yleisiä tietoja AAF International ei vedä rekisteröidystä mitään johtopäätöksiä. Näitä tietoja tarvitaan ennemminkin (1) toimittamaan verkkosivun sisältö oikein, (2) optimoimaan verkkosivun sisältö ja mainokset, (3) varmistamaan informaatioteknologiajärjestelmien ja verkkosivutekniikan pitkä käyttöikä ja (4) antamaan viranomaisille tarvittavat tiedot mahdollisen verkkohyökkäyksen yhteydessä.

Siksi AAF International analysoi nimettöminä kerätyt tiedot tilastollisesti lisätäkseen konsernin tietosuojaa ja tietojen turvallisuutta, ja varmistaakseen optimaalisen suojaustason käsittelemillemme henkilötiedoille. Palvelimen lokitiedostojen nimettömät tiedot tallennetaan erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

6. Rekisteröityminen verkkosivuillamme

Rekisteröity voi rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivulle antamalla henkilötiedot. Rekisterinpitäjälle välitettävät tiedot määräytyvät sen mukaan, mitä syöttörajoitetta käytetään rekisteröitymisessä. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja omiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi pyytää luovuttamista yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle (esim. pakettipalvelulle), joka myös käyttää henkilötietoja sisäiseen käyttöön, joka liittyy rekisterinpitäjän toimintoihin.

Kun rekisteröity rekisteröityy rekisterinpitäjän verkkosivulle, internetpalveluntarjoajan (ISP) määrittämä ja rekisteröidyn käyttämä IP-osoite, päivämäärä ja rekisteröinnin ajankohta tallennetaan. Näiden tietojen tallentaminen johtuu siitä, että se on ainoa keino estää palveluidemme väärin käyttäminen, ja tarvittaessa tiedot mahdollistavat tapahtuneiden rikkomusten tutkimisen. Siten näiden tietojen tallentaminen on välttämätöntä rekisterinpitäjän turvaamiseksi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, jollei tietojen luovuttamiseen ole oikeudellista velvoitetta tai tietojen siirtäminen ole osa syytetoimia.

Rekisteröidyn rekisteröimisen ja henkilötietojen vapaaehtoisen luovuttamisen tarkoitus on antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuus tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluita, joita voidaan tarjota vain rekisteröidyille käyttäjille kyseisen aiheen luonteen huomioon ottaen. Rekisteröidyt voivat muuttaa rekisteröitymisen yhteydessä antamiaan henkilötietoja milloin tahansa tai pyytää niiden poistamista kokonaisuudessaan rekisterinpitäjän tietovarastosta.

Rekisterinpitäjä antaa milloin tahansa pyynnöstä jokaiselle rekisteröidylle tiedot kaikista hänestä tallennetuista henkilötiedoista. Lisäksi rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai ilmoituksesta, jollei niiden säilyttämiseen ole lakisääteisiä velvoitteita. Rekisterinpitäjän koko henkilökunta toimii tässä asiassa rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisinä yhteyshenkilöinä.

7. Uutiskirjeen tilaus

Käyttäjillä on mahdollisuus tilata AAF Internationalin sivulla konsernin uutiskirje. Tässä tilanteessa käytetty syöttörajoite määrittää mitä henkilötietoja lähetetään sekä sen milloin uutiskirje tilataan rekisterinpitäjältä.

AAF International ilmoittaa asiakkailleen ja liikekumppaneilleen säännöllisesti konsernin uutisista uutiskirjeen muodossa. Rekisteröity voi vastaanottaa konsernin uutiskirjeen vain, jos (1) rekisteröidyllä on kelvollinen sähköpostiosoite ja (2) rekisteröity on rekisteröitynyt uutiskirjeen vastaanottajaksi. Rekisteröidyn rekisteröimään sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistussähköposti uutiskirjeen ensimmäisen lähetyksen yhteydessä käyttäen oikeudellisista syistä kaksinkertaista varmistusta. Tätä vahvistussähköpostia käytetään todentamaan, onko sähköpostiosoitteen omistaja rekisteröitynä valtuutettu vastaanottamaan uutiskirjeen.

Uutiskirjeen tilauksen rekisteröimisen yhteydessä tallennetaan myös internetpalveluntarjoajan (ISP) määrittämä, rekisteröidyn käyttämän koneen IP-osoite samoin kuin rekisteröintipäivä ja -aika. Näiden tietojen kerääminen on tarpeellista, jotta voidaan selvittää (mahdollinen) rekisteröidyn sähköpostiosoitteen väärinkäyttö, ja tietojen kerääminen palvelee siksi rekisterinpitäjän oikeussuojana.

Uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan lähettää tiedotteita sähköpostitse, jos se on tarpeen kyseisen uutiskirjepalvelun tai rekisteröitymisen toimivuuden kannalta. Tarve voi tulla eteen, jos uutiskirjetarjontaan tehdään muutoksia tai teknisissä olosuhteissa tapahtuu muutoksia. Uutiskirjepalvelun keräämiä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi milloin tahansa päättää uutiskirjeen tilauksen. Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen yhteydessä antamansa suostumuksen henkilötietojen tallentamiseen milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki, josta suostumuksen voi peruuttaa. Uutiskirjeen tilauksen voi myös peruuttaa milloin tahansa suoraan rekisterinpitäjän verkkosivulla tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

8. Uutiskirje-seuranta

AAF Internationalin uutiskirje sisältää niin sanottuja seurantapikseleitä. Seurantapikseli on miniatyyrigrafiikka, joka on upotettu HTML-muodossa lähetettyihin sähköposteihin, jotta lokitiedoston tallennus ja analysointi voidaan ottaa käyttöön. Tämä mahdollistaa verkkokampanjoiden onnistumisasteen tilastollisen analyysin. Upotetun seurantapikselin perusteella AAF International pystyy näkemään onko rekisteröity avannut sähköpostin ja mitä sähköpostin linkkejä rekisteröidyt ovat käyttäneet.

Uutiskirjeen seurantapikseleillä kerätyt henkilötiedot tallennetaan ja analysoidaan rekisterinpitäjän toimesta uutiskirjeen lähetyksen optimoimiseksi samoin kuin tulevien uutiskirjeiden sisällön muokkaamiseksi rekisteröityjen kiinnostuksenkohteita paremmin vastaaviksi. Näitä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt voivat milloin tahansa peruuttaa oman erillisen suostumuksensa kaksivaiheisella peruutustoimenpiteellä. Peruutuksen jälkeen rekisterinpitäjä poistaa nämä henkilötiedot. AAF International katsoo uutiskirjeen vastaanottamisen päättämisen automaattisesti suostumuksen peruuttamiseksi.

9. Yhteydenottomahdollisuus verkkosivun kautta

AAF Internationalin verkkosivuilla on tietoa, joka mahdollistaa nopean elektronisen yhteyden yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme. Näin tietoihin sisältyy myös yleinen sähköpostiosoite. Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn välittämät tiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset henkilötiedot, jotka rekisteröity välittää vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle, tallennetaan rekisteröidyn pyynnön käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Näitä henkilötietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

10. Henkilötietojen rutiininomainen poisto ja estäminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen säilytyksen tarkoitusta varten tai Euroopan lainsäädännön tai rekisterinpitäjää velvoittavien muiden lakien tai asetusten salliman ajan.

Ellei säilytyksen tarkoitus ole hyväksyttävä tai jos EU-lainsäädännön mukainen tai muun toimivaltaisen lainlaatijan määräämä säilytysaika kuluu umpeen, henkilötiedot estetään tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

a) Oikeus saada vahvistus
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäädännön myöntämä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häneen liittyviä henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

b) Oikeus saada pääsy
Jokaisella rekisteröidyllä on oltava Euroopan lainsäädännön nojalla oikeus saada rekisterinpitäjältä maksutta tietoa hänen kulloinkin tallennettuna olevista henkilötiedoistaan sekä kopio näistä tiedoista. Lisäksi EU-direktiivit ja -asetukset myöntävät rekisteröidylle pääsyn seuraaviin tietoihin:

– käsittelyn tarkoitukset;
– kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
– vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötiedot on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa;
– mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
– rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
– jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
– automaattisen päätöksenteon, muun muassa GDPR-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta  samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.
 
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tiedot siitä, siirretäänkö henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle. Siinä tapauksessa rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa siirrossa noudatetuista asianmukaisista varotoimenpiteistä.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan saada pääsy tietoihin, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

c) Oikeus tietojen oikaisemiseen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus Euroopan lainsäädännön nojalla vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan tietojen oikaisemiseen, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään.

d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)
Kaikilla rekisteröidyillä on Euroopan lainsäädännön nojalla oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy eikä käsittely ole tarpeen:

– Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
– Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai GDPR-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
– Rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
– Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
– Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
– Henkilötiedot on kerätty GDPR-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos kyseessä on jokin edellä mainituista tilanteista ja rekisteröity haluaa pyytää AAF Internationalin käsittelemien tietojen poistoa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. AAF Internationalin työntekijän on viipymättä varmistettava, että pyyntöä noudatetaan välittömästi.

Jos rekisterinpitäjä on julkaissut henkilötiedot ja on velvollinen 17 artiklan 1 kohdan nojalla poistamaan henkilötiedot, rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia ja keinot, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille rekisteröidyn pyynnöstä poistaa kaikki linkit näihin henkilötietoihin tai niiden kopiot ja jäljennökset, mikäli käsittelyä ei tarvita. AAF Internationalin työntekijä huolehtii kaikista tarvittavista toimista yksittäisissä tapauksissa.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Kaikilla rekisteröidyillä on Euroopan lainsäädännön suoma oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

– Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
– Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
– Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
– Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos jokin edellä mainituista ehdoista täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää AAF Internationalin säilyttämien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa rekisterinpitäjän työntekijään. AAF Internationalin työntekijä järjestää käsittelyn rajoittamisen.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Jokaisella rekisteröidyillä on Euroopan lainsäädännön takaama oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, ja käsittely suoritetaan automaattisesti, eikä käsittely ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Lisäksi käyttäessään GDPR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, kun se on teknisesti mahdollista ja kunhan se ei aiheuta haittaa muiden perusoikeuksille ja -vapauksille.

Käyttääkseen oikeuttaan siirtää tiedot toiseen järjestelmään rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa AAF Internationalin työntekijään.

g) Vastustamisoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäädännön nojalla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näiden ehtojen nojalla tehtyä profilointia.

AAF International ei enää käsittele henkilötietoja, jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, ellemme pysty osoittamaan sellaisia oikeutettuja etuja, joita rekisteröidyn edut tai perusoikeudet tai -vapaudet eivät syrjäytä, tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos AAF International käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa milloin tahansa häneen liittyvien henkilötietojen käsittelyä tällaiseen markkinointiin. Tämä koskee profilointia siinä määrin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity ilmoittaa AAF Internationalille vastustavansa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, AAF International ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa AAF Internationalin häntä tai hänen tilannettaan koskevien henkilötietojen käsittelyä tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan nojalla, ellei käsittely ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vastustamisoikeuttaan, hän voi ottaa yhteyttä kehen tahansa AAF Internationalin työntekijään. Lisäksi tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

h) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäädännön nojalla oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, jos päätös (1) ei ole välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) sitä ei ole hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, tai (3) ei perustu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, AAF Internationalin on toteutettava asianmukaiset toimet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituihin yksittäispäätöksiin liittyviä oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä kehen tahansa AAF Internationalin työntekijään.

i) Oikeus peruuttaa suostumus
Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan lainsäädännön nojalla oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä johonkin AAF Internationalin työntekijään.

(j) Raportointivelvollisuus
Jos olet käyttänyt oikeuttasi oikaista tai poistaa tietoja tai rajoittaa rekisterinpitäjän harjoittamaa tietojen käsittelyä, rekisteröidyllä on velvollisuus ilmoittaa kaikille osapuolille, joille henkilötietosi on luovutettu, tästä tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta, paitsi jos se osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuuttomia ponnistuksia. Sinulla on oikeus saada tietoa näistä osapuolista rekisterinpitäjältä.

k) Oikeus perua tietosuojasuostumus
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa vakituinen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittely rikkoo GDPR-asetuksen ehtoja, kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien GDPR-asetuksen 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen mahdollisuudesta.

12. Hakemusten ja hakuprosessin tietosuoja

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakuprosessin hoitamista varten. Käsittely voidaan tehdä myös sähköisesti. Näin on erityisesti siinä tapauksessa, jos hakija lähettää vastaavat hakuasiakirjat sähköpostitse tai rekisterinpitäjän verkkosivuilla olevalla verkkolomakkeella. Jos rekisterinpitäjä solmii työsopimuksen hakijan kanssa, lähetetyt tiedot säilytetään työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Ellei rekisterinpitäjä tee työsopimusta hakijan kanssa, hakuasiakirjat poistetaan automaattisesti kaksi kuukautta kielteisen päätöksen ilmoittamisesta, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole perusteltua syytä poistamista vastaan. Perusteltuja syitä tässä tilanteessa ovat esimerkiksi todistustaakka General Equal Treatment Act (AGG) -yhdenvertaisuuslakiin perustuvassa oikeudenkäynnissä.

13. Facebookin soveltamisen ja käytön tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle Facebook-yrityksen komponentteja. Facebook on sosiaalinen verkosto.

Sosiaalinen verkosto on paikka, jossa ihmiset voivat tavata toisiaan Internetissä; verkkoyhteisö, jossa käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia mielipiteiden ja kokemusten vaihdon alustana tai sen avulla Internet-yhteisö voi jakaa henkilökohtaista tai yritykseen liittyvää tietoa. Facebookissa sosiaalisen verkoston käyttäjät voivat luoda yksityisiä profiileja, jakaa kuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen avulla.

Facebookia ylläpitävä yhtiö on Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Yhdysvallat. Jos käyttäjä asuu Yhdysvaltain tai Kanadan ulkopuolella, rekisterinpitäjä on Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Aina, kun sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon Facebook-komponentti (Facebook-liitännäinen) on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselain saa automaattisesti kehotteen ladata vastaavan Facebook-komponentin näyttö Facebookista Facebook-komponentin kautta. Yleiskatsaus Facebook-liitännäisistä on saatavilla osoitteessa https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tämän teknisen menettelyn aikana Facebook saa tiedon siitä, millä tietyllä sivustomme alisivulla rekisteröity vieraili.

Jos rekisteröity on samaan aikaan kirjautuneena Facebookiin, Facebook havaitsee aina rekisteröidyn ladatessa verkkosivumme – sekä koko hänen Internet-sivustollamme vierailunsa ajan – millä tietyllä Internet-sivumme alisivulla rekisteröity kävi. Facebook-komponentti kerää nämä tiedot ja yhdistää ne vastaavaan rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin sivustollemme integroiduista Facebook-painikkeista, kuten Tykkää-painiketta, tai jos rekisteröity julkaisee kommentin, Facebook yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Facebook-tiliin ja säilyttää henkilötiedot.

Facebook vastaanottaa Facebook-komponentin kautta tietoa rekisteröidyn vierailuista verkkosivuillamme aina, jos rekisteröity on samaan aikaan kirjautuneena Facebookiin avatessaan sivumme. Näin tapahtuu siitä riippumatta, napsauttaako rekisteröity Facebook-komponenttia vai ei. Ellei rekisteröity halua tällaista tietojen siirtoa Facebookille, hän voi estää sen kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

Facebookin julkaisemat tietosuojakäytännöt ovat osoitteessa https://facebook.com/about/privacy/. Niissä on tietoa siitä, miten Facebook kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja. Lisäksi sivulla kerrotaan, mitä asetusvaihtoehtoja Facebook tarjoaa rekisteröidyn yksityisyyden suojelemiseksi. Tarjolla on myös erilaisia konfigurointivaihtoehtoja Facebookiin tehdyn tiedonsiirron poistamiseksi. Rekisteröity voi käyttää näitä sovelluksia estääkseen tiedonsiirron Facebookiin.

14. Getty Images -valokuvien soveltamisen ja käytön tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle Getty Images -yrityksen komponentteja. Getty Images on amerikkalainen kuvatoimisto. Kuvatoimisto on yritys, joka tarjoaa valokuvia ja muuta kuvamateriaalia markkinoille. Yleisesti ottaen kuvatoimistot markkinoivat valokuvia, piirroksia ja videomateriaalia. Kuvatoimisto myöntää eri asiakkaille, etenkin Internet-sivustojen ylläpitäjille, painetun ja televisiomedian toimituksille sekä mainostoimistoille lisenssejä niiden käyttämiin kuviin.

Getty Images -komponentit tarjoava yhtiö on Getty Images International, 1st floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irlanti.

Getty Images mahdollistaa kuvapankkikuvien upotuksen (mahdollisesti maksutta). Upotus on minkä tahansa erityisen vieraan sisällön yhdistäminen tai integrointi, esim. ulkoisen verkkosivuston tarjoama teksti-, video- tai kuvadata, joka näkyy omalla sivustolla. Upotukseen käytetään niin sanottua upotettua koodia. Upotettu koodi on HTML-koodi, jonka sivuston omistaja on integroinut verkkosivustoon. Kun verkkosivuston omistaja integroi upotetun koodin, toisen sivuston ulkoinen sisältö näytetään oletuksena välittömästi heti, kun sivustolla vieraillaan. Kolmannen osapuolen sisällön näyttämiseksi ulkoinen sisältö ladataan suoraan toiselta Internet-sivustolta. Getty Images tarjoaa lisätietoja upotetusta sisällöstä osoitteessa http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Upotetun koodin tekninen toteutus mahdollistaa Getty Imagesin kuvien näyttämisen, ja sen kautta rekisteröidyn sivujemme tarkasteluun käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite välitetään Getty Imagesille. Lisäksi Getty Images kerää sivustomme, selaintyypin, selaimen kielen sekä vierailun kellonajan ja keston. Getty Images voi myös kerätä navigointitietoja eli tietoja siitä, millä alisivuilla rekisteröity on vieraillut ja mitä linkkejä on napsautettu sekä siitä, miten muulla tavoin rekisteröity on ollut vierailunsa aikana vuorovaikutuksessa sivustomme kanssa. Getty Images voi tallentaa ja analysoida näitä tietoja.

Lisätietoja ja sovellettavat Getty Imagesin tietosuojakäytännöt ovat noudettavissa osoitteesta http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy.

15. Google Analyticsin soveltamisessa ja käytössä noudatettavat tietosuojasäännökset (anonymisointitoimintoa käyttäen)

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle Google Analytics -komponentin (anonymisointitoimintoa käyttäen). Google Analytics on verkkoanalytiikkapalvelu. Verkkoanalytiikalla tarkoitetaan verkkosivustojen kävijöiden käyttäytymiseen liittyvien tietojen keräämistä ja analysointia. Verkkoanalytiikkapalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä sivustolta käyttäjä saapuu, millä alisivuilla käydään tai kuinka usein ja kuinka pitkään alisivua tarkasteltiin. Verkkoanalytiikkaa käytetään pääasiassa sivuston optimointiin ja Internet-mainostuksen kannattavuuden arviointiin.

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Yhdysvallat.

Rekisterinpitäjä käyttää Google Analyticsin kautta tehtyyn verkkoanalytiikkaan sovellusta "_gat. _anonymizeIp". Tämän sovelluksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, kun sivustojamme käytetään Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueen sopimusmaasta käsin.

Google Analytics -komponentin tarkoitus on analysoida verkkosivustomme liikennettä. Google käyttää kerättyjä tietoja muun muassa arvioidakseen sivustomme käyttöä ja tarjotakseen verkkoraportteja, joista voidaan tarkastella sivustoillamme tapahtunutta toimintaa, sekä tarjotakseen meille muita palveluja Internet-sivustomme käytöstä.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Evästeen määritelmä on kerrottu edellä. Asettamalla evästeen Google pystyy analysoimaan verkkosivustomme käyttöä. Aina, kun jokin sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon Google Analytics -komponentti on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselain lähettää automaattisesti tietoa Google Analytics -komponentin kautta verkkomainontatarkoituksiin ja komissioiden maksamiseksi Googlelle. Tämän teknisen menettelyn aikana Google-yritys saa tietoa henkilötiedoista, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen. Sen avulla Google pystyy muun muassa selvittämään kävijöiden ja napsautusten alkuperän ja vastaavasti perimään komissiota.

Evästettä käytetään henkilötietojen säilyttämiseen. Tällaisia tietoja ovat sivulle siirtymisen aika ja sijainti sekä tieto siitä, kuinka usein rekisteröity käy sivustollamme. Aina kun Internet-sivustollamme vieraillaan, tällaiset henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän Internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google säilyttää näitä henkilötietoja Yhdysvalloissa. Google voi välittää nämä teknisillä menetelmillä kerätyt henkilötiedot kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi, kuten edellä on todettu, estää evästeiden tallentamisen sivustomme kautta milloin tahansa muuttamalla käyttämänsä verkkoselaimen asetuksia vastaavasti ja siten kieltämällä pysyvästi evästeiden asetuksen. Tällainen asetus käytetyssä Internet-selaimessa estäisi Google Analyticsia asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo käyttämät evästeet voidaan milloin tahansa poistaa verkkoselaimen tai muiden ohjelmistojen kautta.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa tämän sivuston käyttöön liittyvän, Google Analyticsin hankkiman datan keräämistä, kuten myös Googlen näiden tietojen käsittelyä, sekä mahdollisuus estää tällaiset toimet. Tätä tarkoitusta varten rekisteröidyn on ladattava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ja asennettava se. Selaimen lisäosa kertoo Google Analyticsille JavaScriptin kautta, että mitään dataa ja tietoja Internet-sivuilla käynneistä ei saa siirtää Google Analyticsille. Google tulkitsee selaimen lisäosan asennuksen kielloksi. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä myöhemmin poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudestaan, rekisteröidyn on asennettava uudestaan selaimen lisäosat Google Analyticsin kytkemiseksi pois päältä. Jos rekisteröity tai kuka tahansa hänen vastuullaan oleva henkilö poistaa selaimen lisäosan asennuksen tai poistaa sen käytöstä, selaimen lisäosat on mahdollista asentaa tai ottaa käyttöön uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen noudattamat tietosuojaehdot ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analyticsista on lisätietoja seuraavassa linkissä https://www.google.com/analytics/.

16. Google+-palvelun soveltamisen ja käytön tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle Google+-painikkeen komponenttina. Google+ on niin sanottu sosiaalinen verkosto. Sosiaalinen verkosto on sosiaalinen kohtaamispaikka Internetissä; verkkoyhteisö, jossa käyttäjät voivat yleensä kommunikoida keskenään ja olla vuorovaikutuksessa virtuaalisessa tilassa. Sosiaalinen verkosto voi toimia mielipiteiden ja kokemusten vaihdon alustana tai sen avulla Internet-yhteisö voi jakaa henkilökohtaista tai yritykseen liittyvää tietoa. Google+-palvelussa sosiaalisen verkoston käyttäjät voivat luoda yksityisiä profiileja, ladata kuvia ja verkostoitua kaveripyyntöjen kautta.

Google+-palvelua ylläpitävä yhtiö on Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Aina, kun jokin sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon Google+-komponentti (Facebook-liitännäinen) on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselain lataa automaattisesti vastaavan Google+-painikkeen näytön Googlelta vastaavan Google+-komponentin kautta. Tämän teknisen menettelyn aikana Google saa tiedon siitä, millä tietyllä sivustomme alisivulla rekisteröity vieraili. Lisätietoja Google +-palvelussa on saatavilla osoitteesta https://developers.google.com/+/. Jos rekisteröity on samaan aikaan kirjautuneena Google+-palveluun, Google havaitsee aina rekisteröidyn ladatessa verkkosivumme sekä koko ajan hänen ollessaan Internet-sivustollamme, millä tietyllä Internet-sivumme alisivulla rekisteröity kävi. Nämä tiedot kerätään Google+-painikkeen kautta, ja Google yhdistää nämä tiedot vastaavaan rekisteröityyn liittyvään Google+-tiliin.

Jos rekisteröity napsauttaa sivustollemme integroituja Google+-painikkeita ja siten antaa Google+ 1 -suosituksen, Google yhdistää nämä tiedot rekisteröidyn henkilökohtaiseen Google+-käyttäjätiliin ja säilyttää henkilötiedot. Google tallentaa rekisteröidyn Google+ 1 -suosituksen ja näyttää sen julkisesti rekisteröidyn tässä suhteessa hyväksymien ehtojen mukaisesti. Vastaavasti rekisteröidyn tällä sivustolla antama Google+ 1 -suositus yhdessä rekisteröidyn käyttämän Google+-tilin nimen, tallennetun valokuvan ja muiden henkilötietojen kanssa tallennetaan ja käsitellään muissa Googlen palveluissa, kuten Googlen hakukoneen hakutuloksissa, rekisteröidyn Google-tilissä muissa paikoissa, esim. Internet-sivuilla, tai mainosten yhteydessä. Google pystyy myös yhdistämään käynnin tällä sivustolla muihin Googlen tallentamiin henkilötietoihin. Google myös tallentaa nämä henkilötiedot parantaakseen tai optimoidakseen erilaisia Google-palveluja.

Google+-painikkeella saa tiedon siitä, että rekisteröity kävi sivustollamme, jos rekisteröity on sivustomme lataushetkellä kirjautuneena Google+-palveluun. Näin tapahtuu siitä riippumatta, napsauttaako rekisteröity Google+-painiketta vai ei.

Ellei rekisteröity halua välittää henkilötietoja Googlelle, hän voi estää tietojen siirron kirjautumalla ulos Google+-tililtään ennen sivustomme avaamista.

Lisätietoja ja Googlen tietosuojaehdot on saatavilla osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Lisätietoja Googlesta Google+ 1 -painikkeeseen liittyen on osoitteessa https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. LinkedInin soveltamisen ja käytön tietosuojasäännökset
Rekisterinpitäjä on integroinut LinkedIn Corporationin komponentteja tälle sivustolle. LinkedIn on verkossa toimiva sosiaalinen verkosto, jossa käyttäjät voivat pitää yhteyttä kollegoihinsa ja luoda uusia verkostoja. Yli 400 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää yli 200 maassa käyttää LinkedIniä. LinkedIn onkin tällä hetkellä suurin yrityskontaktien alusta ja yksi maailman eniten kävijöitä keräävistä sivustoista.

LinkedIniä ylläpitävä yritys on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, YHDYSVALLAT. Yksityisyyskysymyksiin Yhdysvaltain ulkopuolella vastaa LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

Aina, kun jokin sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon LinkedIn-komponentti (LinkedIn-liitännäinen) on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselain saa automaattisesti kehotteen ladata vastaavan LinkedIn-komponentin näyttö LinkedInistä. Lisätietoja LinkedIn-liitännäisestä on osoitteessa https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen menettelyn aikana LinkedIn saa tietoa siitä, millä sivustomme tietyllä alisivuilla rekisteröity kävi.

Jos rekisteröity on samaan aikaan kirjautuneena LinkedIniin, LinkedIn havaitsee aina rekisteröidyn ladatessa verkkosivumme – sekä koko ajan hänen ollessaan Internet-sivustollamme – millä tietyllä Internet-sivun alisivulla rekisteröity kävi. LinkedIn-komponentti kerää nämä tiedot ja yhdistää ne rekisteröidyn vastaavaan LinkedIn-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin sivustollemme integroitua LinkedIn-painiketta, LinkedIn yhdistää tiedon rekisteröidyn henkilökohtaiseen LinkedIn-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.

LinkedIn saa LinkedIn-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on käynyt sivustollamme, mikäli rekisteröity on kirjautuneena LinkedIniin sivustoomme siirtyessään. Näin tapahtuu siitä riippumatta, napsauttaako henkilö LinkedIn-painiketta vai ei. Ellei rekisteröity halua tällaista tietojen siirtoa LinkedInille, hän voi estää sen kirjautumalla ulos LinkedIn-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

Osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn tarjoaa mahdollisuutta sähköpostien, tekstiviestien ja kohdennettujen mainosten perumiseen sekä mahdollisuuden hallita mainosasetuksia. LinkedIn käyttää myös kumppaniyhtiöitä, kuten Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame. Tällaisten evästeiden asettamisen voi kieltää osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInissä noudatettavat tietosuojakäytännöt ovat saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästekäytännöt ovat osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Twitterin soveltamisen ja käytön tietosuojakäytännöt

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle Twitter-komponentteja. Twitter on monikielinen, julkisesti saatavilla oleva mikroblogipalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista ja jakaa niin sanottuja tviittejä eli lyhyitä, enintään 140 merkin viestejä. Nämä lyhytviestit ovat kaikkien, myös Twitteriin kirjautumattomien henkilöiden nähtävillä. Tviitit näytetään myös kyseisen käyttäjän niin sanotuille seuraajille. Seuraajia ovat muut Twitter-käyttäjät, jotka seuraavat käyttäjän tviittejä. Lisäksi Twitterillä voi saavuttaa laajan yleisön aihetunnisteiden, linkkien tai uudelleentviittausten kautta.

Twitteriä ylläpitävä yhtiö on Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, YHDYSVALLAT.

Aina, kun jokin sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon Twitter-komponentti (Twitter-painike) on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaavan Twitter-komponentin näyttö Twitteristä. Lisätietoja Twitter-painikkeista on osoitteessa https://about.twitter.com/de/resources/buttons.Li Tämän teknisen menettelyn aikana Twitter saa tietoa siitä, millä sivustomme tietyllä alisivuilla rekisteröity kävi. Twitter-komponentin integroinnin tarkoitus on antaa käyttäjille mahdollisuus ottaa tämä verkkosivu mukaan digitaaliseen maailmaan ja lisätä kävijämääriämme.

Jos rekisteröity on samaan aikaan kirjautuneena Twitteriin, Twitter havaitsee aina rekisteröidyn ladatessa verkkosivumme sekä koko ajan hänen ollessaan Internet-sivustollamme millä tietyllä Internet-sivuston alisivulla rekisteröity kävi. Twitter-komponentti kerää nämä tiedot ja yhdistää ne rekisteröidyn vastaavaan Twitter-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotakin sivustollemme integroitua Twitter-painiketta, Twitter yhdistää tiedon rekisteröidyn henkilökohtaiseen Twitter-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.

Twitter saa Twitter-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity on käynyt sivustollamme, mikäli rekisteröity on kirjautuneena Twitteriin sivustoomme siirtyessään. Näin tapahtuu siitä riippumatta, napsauttaako rekisteröity Twitter-komponenttia vai ei. Ellei rekisteröity halua tällaista tietojen siirtoa Twitterille, hän voi estää sen kirjautumalla ulos Twitter-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

Sovellettaviin Twitterin tietosuojakäytäntöihin voi tutustua osoitteessa https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Youtuben soveltamisen ja käytön tietosuojasäännökset

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle sivustolle YouTube-komponentteja. YouTube on Internet-videoportaali, jossa videoiden julkaisijat voivat jakaa videoita muille käyttäjille maksutta. Palvelu tarjoaa myös maksuttoman mahdollisuuden videoiden katseluun, arviointiin ja kommentointiin. YouTubessa voi julkaista kaikenlaisia videoita, joten Internet-portaalin kautta pääsee käsiksi sekä kokopitkiin elokuviin että TV-lähetyksiin, kuten myös musiikkivideoihin, trailereihin ja videoihin, joita käyttäjät ovat tehneet.

YouTubea ylläpitävä yhtiö on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, YHDYSVALLAT YouTube, LLC on Google Inc.:n tytäryhtiö, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, YHDYSVALLAT.

Aina, kun jokin sellainen tämän rekisterinpitäjän ylläpitämän Internet-sivuston sivu ladataan, johon YouTube-komponentti (YouTube-video) on integroitu, rekisteröidyn käyttämän tietoteknisen järjestelmän verkkoselainta kehotetaan automaattisesti lataamaan vastaavan YouTube-komponentin näyttö. Lisätietoa YouTubesta on osoitteesta https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tämän teknisen menettelyn aikana YouTube ja Google saavat tietoa siitä, millä sivustomme tietyllä alisivuilla rekisteröity kävi.

Jos rekisteröity on kirjautuneena YouTubeen, YouTube havaitsee aina rekisteröidyn ladatessa YouTube-videon sisältämän alisivun, millä tietyllä Internet-sivustomme alisivulla rekisteröity kävi. YouTube ja Google keräävät nämä tiedot ja yhdistävät ne rekisteröidyn vastaavaan YouTube-tiliin.

YouTube ja Google saavat YouTube-komponentin kautta tiedon siitä, että rekisteröity kävi sivustollamme, jos rekisteröity on sivustomme avatessaan kirjautuneena YouTubeen. Näin tapahtuu siitä riippumatta, napsauttaako henkilö YouTube-videota vai ei. Ellei rekisteröity halua tällaista tietojen siirtoa YouTubelle ja Googlelle, hän voi estää sen kirjautumalla ulos YouTube-tililtään ennen sivustollemme siirtymistä.

YouTuben tietosuojakäytännöt ovat saatavilla osoitteessa https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, ja niissä kerrotaan YouTuben ja Googlen henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä.

20. Käsittelyn oikeusperuste

GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a toimii oikeusperusteena käsittelytoimillemme, joita varten hankimme suostumuksen tiettyyn käsittelytarkoitukseen. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä sellaisen sopimuksen velvoitteiden täyttämistä varten, jonka sopijapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tuotteiden tai minkä tahansa muun palvelun toimittamiseksi tarvitut käsittelytoimet, käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan b. Sama koskee sellaisia käsittelytoimia, joita tarvitaan sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa tuotteistamme tai palveluistamme esitetään tiedusteluja. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteisiä vaatimuksia, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, kuten verovelvoitteiden täyttäminen, käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan c. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Tällainen tilanne voisi olla kyseessä, jos yrityksessämme vieraileva henkilö loukkaantuisi ja hänen nimensä, ikänsä, sairasvakuutustiedot tai muut elintärkeät tiedot tulisi siirtää lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Silloin käsittely perustuisi GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan d. Lopuksi käsittelytoimet voivat perustua myös GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f. Tätä oikeusperustetta käytetään sellaisille käsittelytoimille, joita mikään muu edellä mainittu oikeusperuste ei kata, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi edellyttäen, että rekisteröidyn henkilötietojen suojelua edellyttävät perusoikeudet ja -vapaudet eivät asetu niiden edelle. Tällaiset käsittelytoimet ovet erityisesti sallittuja, koska ne on mainittu erikseen Euroopan lainsäädännössä. Sen mukaan oikeutettu etu voi syntyä, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (GDPR-asetuksen johdanto-osan 47 lause 2).

21. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Kun käsittely perustuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan f, oikeutettu etumme on hoitaa liiketoimintaamme työntekijöidemme ja osakkaidemme edun mukaisesti.

22. Kansainväliset siirrot

Jos luovutamme henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, siihen saattaa sisältyä tietojesi siirtäminen tytäryhtiöillemme tai kolmansille osapuolille Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella.

Jos siirrämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, siirto tehdään ainoastaan EU-komission vakiosopimusehtojen mukaisesti.

Annamme mielellämme pyydettäessä mahdollisuuden tutustua sopimukseen. Ota siinä tapauksessa yhteys kohdassa 2 määritettyihin asianmukaisiin osapuoliin.

23. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä käytetään kyseistä lakisääteistä säilytysaikaa. Kun tämä aika on kulunut umpeen, vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, kunhan niitä ei enää tarvita sopimusvelvoitteiden hoitamiseen tai sopimuksen aloittamiseen.

24. Henkilötietojen antaminen lakisääteisenä tai sopimukseen perustuvana vaatimuksena; sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus; rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot; tällaisten tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraamukset

Täsmennämme, että henkilötietojen antaminen on osittain lakisääteinen vaatimus (esim. verosäädökset) tai se voi johtua myös sopimukseen perustuvista vaatimuksista (esim. tiedot sopijapuolesta). Joskus saattaa olla tarpeen solmia sopimus siitä, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, joita meidän on sitten käsiteltävä. Rekisteröidyn on muun muassa annettava meille henkilötietoja, kun yrityksemme allekirjoittaa sopimuksen hänen kanssaan. Henkilötietojen antamatta jättämisestä seuraisi kyvyttömyys solmia kyseistä sopimusta. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä johonkin työntekijään. Työntekijä kertoo rekisteröidylle, onko henkilötietojen antaminen lakisääteistä vai onko se tarpeen sopimuksen solmimisen kannalta, onko henkilötiedot pakko antaa ja mitä seuraamuksia henkilötietojen antamatta jättämisellä olisi.

25. Automaattisen päätöksenteon käyttö

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa emmekä profilointia.

Nämä tietosuojakäytännöt on luotu German Association for Data Protectionin Privacy Policy Generatorilla. Se on kehitetty yhteistyössä RC GmbH:n kanssa, joka myy käytettyjä IT-tuotteita, sekä WBS-LAW:n tiedostonjakoon erikoistuneiden asianajajien kanssa.