Product Overview

  • Rigid, airtight construction
  • Manufactured in stainless steel
  • Modular design
  • Minimum installation height
  • Rectangular connecting flange

Typical Applications

  • Pharmaceutical
  • Healthcare
  • Microelectronics
  • Food and Beverage
CR II-modulen är lämplig för installation av partikelfilter, såsom AstroCel® II-filter. Den totala installeringshöjden är bara 120 mm (plus 25 mm för anslutningsflänsen). Detta hölje är utformat för användning på områden där luftkvaliteten måste ligga på extremt hög nivå.

Enskilda CR II–moduler kan monteras för att skapa ett lufttillförseltak lämpat för användning i operationssalar, anslutande förberedelserum och intensivårdsavdelningar samt för klass 1-områden enligt DIN 1946, del 4 (1989).

CR II-modulen kan också användas enskilt eller som ett lufttillförseltak i produktionsområden inom läkemedels-, livsmedels- och kosmetikabranscherna samt laboratorier. 

Konstruktion

CR II-modulen är tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål och kännetecknas av dess styva lufttäta konstruktion. Denna modul ansluts till lufttillförselröret genom en rektangulär anslutningsfläns på höljets ovansida. Flera CR II-moduler kan helt enkelt monteras ihop för att bilda ett lufttillförseltak. AstroCel II partikelfilter positioneras positivt med hjälp av fyra fjäderreglar och fästs i varje hörn med dubbel låsningsmekanism.

Diffusor

Diffusorn har en installeringshöjd på bara 20 mm. En perforerad platta av rostfritt med ortogonala hål och 35 % fri ytarea medföljer som standard. Luftdiffusorn är hängd på en sida och har ett lås på andra sidan.

Särskilda funktioner

En fläns med en testskåra enligt DIN 1946 finns som extra val. Denna fläns möjliggör test av packningstätningen mellan huvudfilter och hölje. Om så föredras finns också luftfördelningselementet för den perforerade plattan av rostfritt stål som är målad med en pulverbeläggning. Anslutningar finns också för att utföra mätning av tryckskillnad och aerosoltester.
 

Any Questions?